Moltes gràcies pel teu donatiu!

Totes les aportacions es transforma en ajuda
per al dia a dia de les nostres mares

                       DESGRAVACIÓ DE LES DONACIONS A FUNDACIONS

PERSONES FÍSIQUES
(IRPF)
Deducció en quota íntegra.
Límit 10% base liquidable

PERSONES JURÍDIQUES
(IS)

Deducció en cuota íntegra.
Límit 10% base imponible.

80%
Dels primers 150€ que dones, et dedueixes 120€

35%
Si en els dos exercicis anteriors no has donat a la mateixa entitat

35%
A partir dels primers 150€

40%
Donatius a partir del tercer any consecutiu del mateix import o superior

40%
Donatius a partir del tercer any consecutiu del mateix import o superior