La fundació compta amb un equip de professionals, sensibilitzats i preparats per a donar sortida a les problemàtiques de les beneficiàries i gestionar eficaçment els recursos de l’entitat

Equip

Pilar Argelich
Directora
Berta Boatas
Administradora
Teresa Ortiz
Secretaria de Direcció
Cristina Navarro
Auxiliar administrativa
Astrid Samsó
Treballadora Social
Judit Valdés
Educadora Social
Elena Soler
Logística i magatzem
Ysabel Barreto
Auxiliar magatzem

Patronat

El patronat és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment dels nostres objectius seguint la línia d’actuació basada en els valors de l’entitat. Està format per persones de diferents àmbits professionals implicades en el projecte.
Presidenta:            Isabel Joly Amat
Vicepresident:      Josep Mª Feliu Vilaseca
Secretari:               Magí Feixa Puig
Vicesecretària:    Montserrat Serrallonga Sivilla
Vocal 1:                   Montserrat Rutllant Bañeres
Vocal 2:                  Enriqueta Pich Girona
Vocal 3:                  Jordi Soley Climent
Vocal 4:                  Alfonso Gironza Marqués
Vocal 5:                  Concepción Vila Vendrell
Vocal 6:                  Dolors Voltas Baró
Vocal 7:                  Marta Pich-Aguilera Baurier
Vocal 8:                  Xavier Valentí Nin