Tota mare té dret a rebre la protecció i el suport necessari per a tirar endavant als seus fills en condicions dignes

 Missió

Acollir, donar suport i atendre les mares i els seus nadons, en situació de vulnerabilitat, amb recursos assistencials i psicològics, mitjançant programes creats especialment per a enfortir la seva condició de mares, la seva autoestima i la seva inclusió en la societat.

Visió

Ser un projecte que lluiti contra les desigualtats socials a través de la protecció i el suport a la maternitat vulnerable.

Valors

La persona:

El projecte treballa en interès de cada mare gestant. Per això l’ajuda és de caràcter personal i amb una durada que permeti el creixement de cadascuna de les dones que atenem.

Actitud d’acolliment :

L’acolliment, l’acompanyament durant l’embaràs i el post part, i la preparació per a exercir la maternitat, són factors essencials per a ajudar-les en aquest moment tan important de les seves vides.

Igualtat:

El dret de tota dona a viure la seva maternitat des del màxim respecte i dignitat, sense tenir en compte la seva condició social i sense distinció d’ètnia, país, llengua o cultura.

Integració:

De manera transversal, es treballen les habilitats necessàries per a la integració social de les mares que participen en el projecte.