Per a poder garantir un servei d’ajuda eficient, proveïm a les nostres beneficiàries de cistelles amb productes d’alimentació bàsica i també amb una canastreta per al bebè amb robeta i productes d’higiene

> Realitzem un acompanyament i atenció continuada a la mare i al seu bebè que inclou el suport humà i també ajuda amb articles bàsics de primera necessitat.
> DURANT ELS MESOS EN QUÈ LA MARE ACUDEIX Al CENTRE, REP ALIMENTACIÓ BÀSICA PER A ELLA I POSTERIORMENT TAMBÉ PER Al SEU BEBÈ. D’aquesta manera ES GARANTEIX UN CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE L’EMBARÀS I S’AFAVOREIX LA LACTÀNCIA MATERNA.
> A la SETMANA 38 D’EMBARÀS FEM LLIURAMENT D’UNA CANASTRETA COMPLETA PER A ACUDIR A la CLÍNICA.
> QUAN LA LACTÀNCIA MATERNA NO ÉS POSSIBLE I EL PEDIATRE EL PRESCRIU, ES FACILITA LLET MATERNITZADA periòdicament i durant tot el procés d’acompanyament.
> També facilitem cereals, bolquers, roba d’embarassada i robeta de bebè.
> PER A COBRIR ELS DESPLAÇAMENTS Al NOSTRE CENTRE, LLIUREM A les MARES UNA TARGETA DE TRANSPORT.

CADA ANY SURTEN DELS NOSTRES MAGATZEMS MÉS DE 50.000 KG DE MENJAR PER A ELLES I PER AlS SEUS BEBÈS, TAMBÉ AVITUALLAMENT BÀSIC PER Al PRIMER ANY DE VIDA.

 COL·LABORA APORTANT QUALSEVOL PRODUCTE DE PRIMERA NECESSITAT, ELLES T’HO AGRAIRAN.