“Promovem el valor essencial, singular i social de la vida humana i dels drets humans inherents a ella, des de la seva concepció fins a la seva fi natural”

√ Fundació Pro Vida de Catalunya és una fundació privada, independent d’altres organismes privats o públics, constituïda el 30 d’abril de 1987 per iniciativa de tres-centes famílies catalanes.
√ Inscrita en el Registre de Fundacions amb el núm. 310 i en el d’Entitats i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, núm. E00204.
√ Reconeguda com a entitat de caràcter social per l’Agència Tributària.
√ Realitzem la nostra activitat en l’àmbit territorial de Catalunya.
√ Disposem de dos Centres d’Acolliment i Suport a la Maternitat situats a Barcelona que consten inscrits en el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, com a Servei de Suport a l’atenció primària i especialitzada, núm. S07097.

Fomentar la cultura de la vida implica, entre altres coses, donar un missatge positiu i constructiu sobre la maternitat, i alhora actuar per a fer front a les possibles dificultats que poden acompanyar a la futura mare. Per això hem creat el Projecte Endavant Mares, per a aportar solucions i suport efectiu a totes les mares que ho necessitin.

Fundació Pro Vida de Catalunya, a més, col·labora en l’educació afectiu-sexual dels joves i promou activitats orientades a la seva formació en el respecte a la vida. També col·labora en la difusió i recerca dels mètodes de planificació familiar natural.

Valors essencials de l'entitat

Respecte
Fundació Pro Vida de Catalunya treballa en favor de la dignitat de la vida humana i el valor de la maternitat sempre des del diàleg i el respecte a totes les persones.

Llibertat
L’ajuda que ofereix Fundació Pro Vida de Catalunya va dirigida a totes aquelles mares que lliurement decideixen tenir el fill que esperen.

Solidaritat
La solidaritat és especialment necessària en situacions de pobresa, exclusió social i en altres situacions de vulnerabilitat que sofreixen moltes de les dones que participen en el nostre projecte d’ajuda Endavant Mares. Aquesta solidaritat és possible en gran part, gràcies a la col·laboració desinteressada de l’equip de voluntaris/es amb els quals comptem any rere any.

Compromís
Tot l’equip de Fundació Pro Vida de Catalunya té el compromís de procurar que cada fill que neixi sigui reconegut com un bé personal i social i que les seves mares disposin dels recursos i suports necessaris per a criar-los en les millors condicions possibles.