Projecte Endavant Mares és un projecte privat sense ànim de lucre, creat amb la finalitat d’oferir suport i assistència gratuïta a dones embarassades i als seus bebès, en situació de solitud, pobresa o en altres dificultats, sense distinció d’ètnia, país, llengua, cultura i/o creences.

Missió

Atenem mares embarassades o amb bebès, en situació de vulnerabilitat, amb recursos assistencials, psicològics i pràctics mitjançant programes creats especialment per a enfortir la seva condició de mares, la seva autoestima i la seva inclusió en la societat.

Visió

Ser un projecte que lluiti contra les desigualtats socials, defensant i treballant pel dret que cada mare té a la protecció i suport necessari per a tirar endavant als seus fills des de la màxima dignitat.

Valors

  • SOLIDARITAT: Els programes d’ajuda que oferim a les dones que atenem i als seus bebès, són totalment gratuïts per a elles, gràcies al suport desinteressat d’empreses, entitats, donants i voluntaris.
  • IGUALTAT:El dret de tota dona a viure la seva maternitat des del màxim respecte i dignitat sense tenir en compte la seva condició social i sense distinció d’ètnia, país, llengua, cultura i/o creences.
  • ACTITUD D’ACOLLIDA: L’acolliment, l’acompanyament durant l’embaràs i el post part i la preparació per a exercir la maternitat són factors essencials per a ajudar-les en aquest moment crucial de les seves vides.
  • PROTAGONISME DE LA PERSONA:El projecte treballa en interès de cada mare gestant. Per això l’ajuda és de caràcter personal, i amb una mirada holística, i amb una durada que permeti un creixement de cadascuna de les dones que s’atenen.
  • INTEGRACIÓ: De manera transversal es treballen les habilitats necessàries per a la integració social de les mares que participen en el programa.